Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R. anunță lansarea proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod MySMIS2014+ 151477.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 14 luni, are o valoare totală de 407.526,15 lei și se concentrează pe optimizarea proceselor orientate către beneficiarii dezvoltării durabile a spațiului rural, prin adaptarea structurii și mandatului administrației la nevoile de protejare și valorizare a patrimoniului local. Patrimoniul local, deși bogat și cu potențial de susținere a dezvoltării locale, poate fi susținut doar prin protejarea resurselor patrimoniale valoroase și dezvoltarea unui turism sustenabil.

Proiectul va urmări:

 • Creșterea capacității ONG-urilor și autorității publice locale de a formula măsuri în domeniul dezvoltării durabile a spațiului rural, cu implicarea comunității și partenerilor sociali, prin organizarea unei dezbateri, dezvoltarea și propunerea unor metodologii de cercetare și inventariere/interpretare a resurselor valoroase ale patrimoniului construit și patrimoniului natural, a unei platforme de comunicare online cu caracter permanent pentru actorii principali din domeniul patrimoniului, crearea de minim 12 parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale și constituirea unui consiliu consultativ PACT (Patrimoniu – Animarea comunității – Turism);
 • Îmbunătățirea capacității a 60 de participanți din cadrul ONG-urilor, partenerilor sociali, actorilor sociali, aleși locali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, de a activa ca facilitatori comunitari și de a coordona dezvoltarea de proiecte de dezvoltare strategică pentru regenerarea rurală, prin organizarea de programe de formare în domeniile: managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă, formare și organizare comunitară și managementul destinațiilor din mediul rural;
 • Creșterea gradului de informare și conștientizare a societății civile privind implicarea comunității în viața publică și participarea la procesele decizionale, prin diseminarea la nivel extins a practicilor identificate și a instrumentelor realizate în program.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

 • 60 Participanți din cadrul ONG-urilor, partenerilor sociali, reprezentanți ai actorilor sociali, aleși locali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale (personal de conducere și de execuție) formați în domeniile Managementul proiectelor comunitare cu abordarea participativă, Formării și organizării comunitare și Managementul destinațiilor din mediul rural;
 • 12 Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local și 1 consiliu consultativ PACT;
 • 1 Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren;
 • 1 Ghid PACT (patrimoniu, angajarea comunităţii şi turism) de monitorizare şi evaluare a politicilor şi strategiilor locale şi ale societăţii civile;
 • 1 Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit, cu ajutorul actorilor locali.

Comunitățile pilot care vor fi avute în vedere în mod special în activitățile proiectului sunt: Fundu Moldovei, Cacica, Vatra Moldoviței, Sucevița, Putna, Poiana Stampei, Panaci, Mânăstirea Humorului.

Informații suplimentare se pot obține de la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ – A.D.E.R., email: adersuceava@gmail.com.

Vă așteptăm pe pagina facebook a proiectului: PACT pentru Patrimoniu

Pliantul de prezentare al proiectului poate fi descărcat în format PDF de la linkul: Pliant Bucovina Regenerare rurală

Vă invităm să descoperiți mai jos acțiunile derulate și rezultatele obținute.

Lansare proiect „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității” – Conferință de presă

Vă așteptăm sâmbătă, 12 noiembrie 2022, la ora 12.00, la Conferința de presă de lansare a proiectului.

Află mai mult...

Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU martie 2023

Organizată Vineri, 3 Martie 2023, ora 16.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU dorește să reunească stakeholderii cu preocupări în domeniul patrimoniului construit și natural din mediul rural.

Află mai mult...

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația ADER vă invită să participați la consultarea online ce se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”.

Află mai mult...

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: „Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit” și „Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren”

Află mai mult...

Programe de Formare PACT pentru Patrimoniu

CURSURI: • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă; • Formare și organizare comunitară; • Managementul destinațiilor din mediul rural.
ATELIERE de instruire și aplicații în teren: • Identificarea resurselor naturale și socio-culturale și conceperea de poteci turistice tematice; • Maparea resurselor locale valoroase și conceperea de poteci tematice pentru valorificarea patrimoniului construit.

Află mai mult...

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 1

 • Formare și organizare comunitară: 28 – 29 iulie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 31 iulie – 1 august 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 2 – 3 august 2023

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 2

 • Formare și organizare comunitară: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 5-6 octombrie 2023

Află mai mult...

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Află mai mult...

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Vă invităm să consultați Ghidul și Metodologiile PACT și să ne trimiteți opiniile dvs. până la finalul lunii septembrie.

Află mai mult...

Grup de lucru consultativ PACT pentru PATRIMONIU – septembrie 2023

29 septembrie 2023, ora 12:00 – întâlnire publică și online

Află mai mult...

Conferința finală a proiectului „Bucovina: regenerare rurală prin implicarea comunității”

14 decembrie 2023, ora 14.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, Aula

Află mai mult...