Salvează Satul Bucovinean – Adoptă o Casă!

Misiune – Obiective

Tradiţiile şi arhitectura specifice lumii satului sunt tot mai profund ameninţate de fenomenul globalizării. Libera circulaţie a persoanelor în Spaţiul European a adus cu sine şi o schimbare de optică care nu este neapărat sănătoasă pentru zona rurală din România. Kitsch-ul, raportat la diferite sfere de activitate, pături sau categorii sociale, este deopotrivă un element arhitectural care riscă să devină un fenomen de masă. Astfel, lumea satului românesc, dar mai ales a celui bucovinean, este mai mult ca oricând în pericol să îşi piardă identitatea.

Studenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, în colaborare cu Asociaţiei pentru Dezvoltare Economică Regională, cu Muzeul Satului Bucovinean şi cu Asociaţia pentru Turism Bucovina au lansat, in anul 2011, proiectul “Salvează Satul Bucovinean. Adoptă o Casă!”

Proiectul “Salvează Satul Bucovinean. Adoptă o Casă !” se doreşte a fi o acţiune de responsabilitate socială ce îşi propune prezervarea autenticităţii satului bucovinean. În fapt, această iniţiativă se doreşte a fi un semnal de alarmă menit a sensibiliza opinia publică cu privire la necesitatea păstrării arhitecturii şi a tradiţiilor specifice zonei Bucovina.

Un prim pas al acestei campanii, a fost făcut în luna iunie 2011 când s-a reuşit organizarea unei expoziţii foto în cadrul căreia au fost expuse peste 30 de planşe cu povestea unor case tradiţionale din Bucovina. Acţiunea a fost reluată în decembrie 2011.

La iniţiativa rectorului USV, dr. ing. Adrian Graur, aceste acţiuni au fost continuate în vara anului 2012, prin cercetări în teren şi documentarea unui nou set de peste 30 de case. Rezultatele acestei campanii au fost expuse în expoziţia foto din decembrie 2012.

În anul 2013, echipa noastră îşi propunere reluarea documentării în teren, realizarea de workshopuri de reabilitare a unor case tradiţionale, publicarea de materiale de promovare a proiectului.