Bucovina Frumoasă – o responsabilitate comună

Satele Bucovinei spun povestea noastră, a tuturor. Frumusețea lor este un dar ce trebuie păstrat pentru cei ce trăiesc aici sau le vizitează.

Peisajul cultural este combinarea armonioasă a frumuseților naturale cu ceea ce oamenii au construit și creat în zonă. Peisajul cultural dă identitate locală și este o resursă importantă de dezvoltare a turismului.

Elementele care ne individualizează ca și comunitate sunt: monumente religioase, construcții cu valoare arhitecturală, case sau anexe tradiționale, produse locale meșteșugărești sau gastronomice, datini și obiceiuri.

Toate acestea, împreună cu peisajul natural, sunt resurse pentru creșterea calității vieții și dezvoltarea comunităților rurale.

Patrimoniul construit se referă la case, anexe gospodărești și construcții comunitare, care păstrează arhitectura specifică zonei, fără să fi suferit intervenții majore, și care au o vechime de cel puțin 50 de ani.

Există posibilități de valorificare a patrimoniului construit din mediul rural, prin amenajarea de:

  • Pensiuni agroturistice, punct gastronomic local, magazin de produse tradiționale (haine, hrană, obiecte pentru casă), ateliere meșteșugărești;
  • Centre de informare turistică, amenajate tradițional pentru primirea turiștilor;
  • Centre sociale sau culturale pentru evenimente: Casa Căsătoriilor, șezători, datini și obiceiuri, expoziții (istoria localității, a unor personalități locale, fotografie, pictură).

Punerea în valoare a specificului satului tradițional, de la peisajul natural la cel construit, este importantă pentru dezvoltarea armonioasă a comunității și păstrarea identității Bucovinei.