Posts Tagged ‘Consultare publică’

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Ne dorim să punem la dispoziția comunităților rurale ghiduri utile pentru realizarea de poteci tematice, pentru protejarea peisajului cultural și pentru inventarierea patrimoniului construit. Le-am redactat, avem acum nevoie de părerea dumneavoastră!

Vă rugăm să le consultați la link-urile de mai jos și să ne spuneți:
– CE ar trebui să adăugăm,
– CUM să creștem aplicabilitatea acestora,
– CU CE alte informații am putea să le îmbogățim?

Consultarea lor este posibilă până la finalul lunii septembrie. Materialele vor fi ulterior tipărite și distribuite partenerilor din mediul rural.

 • Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit
 • Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren

Metodologiile pot fi găsite la:
https://www.asociatia-ader.ro/ro/proiecte/bucovina-regenerare-rurala-prin-implicarea-comunitatii/114-metodologii-pact-consultare-publica
https://satele-bucovinei.ro/metodologii-pact-consultare-publica/

 • GHIDUL PACT – monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor locale și ale societății civile privind prezervarea şi promovarea patrimoniului construit:

Ghidul poate fi găsit la:
https://www.asociatia-ader.ro/ro/proiecte/bucovina-regenerare-rurala-prin-implicarea-comunitatii/112-ghid-pact-consultare-publica
https://satele-bucovinei.ro/ghid-pact-consultare-publica/

Lansare proiect „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității” – Conferință de presă

Vă așteptăm sâmbătă, 12 noiembrie 2022, la ora 12.00, la Conferința de presă de lansare a proiectului.

Află mai mult...

Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU martie 2023

Organizată Vineri, 3 Martie 2023, ora 16.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU dorește să reunească stakeholderii cu preocupări în domeniul patrimoniului construit și natural din mediul rural.

Află mai mult...

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația ADER vă invită să participați la consultarea online ce se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”.

Află mai mult...

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: „Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit” și „Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren”

Află mai mult...

Programe de Formare PACT pentru Patrimoniu

CURSURI: • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă; • Formare și organizare comunitară; • Managementul destinațiilor din mediul rural.
ATELIERE de instruire și aplicații în teren: • Identificarea resurselor naturale și socio-culturale și conceperea de poteci turistice tematice; • Maparea resurselor locale valoroase și conceperea de poteci tematice pentru valorificarea patrimoniului construit.

Află mai mult...

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 1

 • Formare și organizare comunitară: 28 – 29 iulie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 31 iulie – 1 august 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 2 – 3 august 2023

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 2

 • Formare și organizare comunitară: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 5-6 octombrie 2023

Află mai mult...

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Află mai mult...

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Vă invităm să consultați Ghidul și Metodologiile PACT și să ne trimiteți opiniile dvs. până la finalul lunii septembrie.

Află mai mult...

Grup de lucru consultativ PACT pentru PATRIMONIU – septembrie 2023

29 septembrie 2023, ora 12:00 – întâlnire publică și online

Află mai mult...

Conferința finală a proiectului „Bucovina: regenerare rurală prin implicarea comunității”

14 decembrie 2023, ora 14.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, Aula

Află mai mult...

Continue Reading

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Descarcă PDF: GHIDUL PACT – monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor locale și ale societății civile privind prezervarea şi promovarea patrimoniului construit

Ghidul PACT își propune:

 • să identifice bunele practici în privința protejării arhitecturii tradiționale, bune practici care să provină atât din rândul autorităților publice, cât și din rândul societății civile;
 • să descrie experiența acelor comunități, a procesului prin care au trecut, a provocărilor și limitărilor de natură administrativă, financiară, organizatorică și a rezultatelor obținute;
 • să ofere un plus de claritate actorilor sociali preocupati de dezvoltarea durabila a mediului rural;
 • să analizeze cadrul legal existent și instrumentele juridice pe care organizațiile neguvernamentale și, mai ales, autoritățile publice locale le au la dispoziție;

Vă invităm să consultați ghidul și să ne trimiteți opiniile sau sugestiile până la finele lunii august pe adresa adersuceava@gmail.com sau în dezbaterea online care va fi programată până la finalul lunii septembrie.

Lansare proiect „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității” – Conferință de presă

Vă așteptăm sâmbătă, 12 noiembrie 2022, la ora 12.00, la Conferința de presă de lansare a proiectului.

Află mai mult...

Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU martie 2023

Organizată Vineri, 3 Martie 2023, ora 16.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU dorește să reunească stakeholderii cu preocupări în domeniul patrimoniului construit și natural din mediul rural.

Află mai mult...

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația ADER vă invită să participați la consultarea online ce se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”.

Află mai mult...

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: „Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit” și „Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren”

Află mai mult...

Programe de Formare PACT pentru Patrimoniu

CURSURI: • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă; • Formare și organizare comunitară; • Managementul destinațiilor din mediul rural.
ATELIERE de instruire și aplicații în teren: • Identificarea resurselor naturale și socio-culturale și conceperea de poteci turistice tematice; • Maparea resurselor locale valoroase și conceperea de poteci tematice pentru valorificarea patrimoniului construit.

Află mai mult...

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 1

 • Formare și organizare comunitară: 28 – 29 iulie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 31 iulie – 1 august 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 2 – 3 august 2023

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 2

 • Formare și organizare comunitară: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 5-6 octombrie 2023

Află mai mult...

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Află mai mult...

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Vă invităm să consultați Ghidul și Metodologiile PACT și să ne trimiteți opiniile dvs. până la finalul lunii septembrie.

Află mai mult...

Grup de lucru consultativ PACT pentru PATRIMONIU – septembrie 2023

29 septembrie 2023, ora 12:00 – întâlnire publică și online

Află mai mult...

Conferința finală a proiectului „Bucovina: regenerare rurală prin implicarea comunității”

14 decembrie 2023, ora 14.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, Aula

Află mai mult...

Continue Reading

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Descarcă PDF:  Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT pentru Patrimoniu

Obiectul procedurii este de a permite crearea unui mecanism de decizie și consultare a stakeholderilor.

Consiliul va continua inițiative demarate în alte proiecte existente, creându-se astfel o sinergie cu acțiuni și proiecte similare și va consta, de fapt, într-o rețea regională PACT pentru Patrimoniu, cu atribuții similare unui grup de lucru. Această rețea va activa ca un ecosistem inovativ pentru abordarea patrimoniului, cu implicarea tuturor stakeholderilor, ca resursa de dezvoltare durabilă și resursă pentru regenerarea rurală a comunităților rurale.

Consultarea autorităților publice locale și a stakeholderilor, realizată în faza de pre-proiect, a evidențiat faptul că peisajul cultural este afectat de o serie de dezvoltări neadecvate, intruzive.

Se dorește prin colaborarea în grupul PACT depășirea resurselor disponibile pe plan local, în abordarea unor probleme de interes comun (cum este protejarea patrimoniului construit) și extinderea resurselor, printr-o sinergie a cunoașterii la care toți actorii au acces (acces la bune practici, înțelegerea și aplicarea corectă a cadrului legal, înțelegerea mecanismelor administrative de care dispune fiecare actor relevant, expertiza în domeniu, acces la un mediul de învățare continuă).

Vă invităm să consultați documentul și să ne trimiteți opiniile sau sugestiile dvs. până la data de 20.09.2023 pe adresa adersuceava@gmail.com sau în dezbaterea online care va fi programată la acea dată.

Continue Reading

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: 

Descarcă PDF:  Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit

Descarcă PDF:  Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren

Foarte multe comunități rurale dețin resurse naturale și culturale extrem de interesante, care, din păcate, nu sunt puse în valoare în scopul dezvoltării durabile a turismului.

Aceste două metodologii au rolul de a crește capacitatea ONG-urilor și autorităților locale de a monitoriza resursele patrimoniale naturale și construite.

Metodologia de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit cuprinde instrucțiuni de realizare a documentării în teren, de consemnare a informațiilor, de documentare fotografică a elementelor valoroase ce aparțin patrimoniului construit. 

Metodologia de valorificare și interpretare a patrimoniului natural sintetizează recomandări privind: puncte de belvedere, puncte de orientare turistică, trasee tematice, trasee de interpretare. 

Vă invităm să consultați metodologiile și să ne trimiteți opiniile sau sugestiile dvs. până la data de 20.09.2023 pe adresa adersuceava@gmail.com sau în dezbaterea online care va fi programată până la finalul lunii septembrie.

Lansare proiect „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității” – Conferință de presă

Vă așteptăm sâmbătă, 12 noiembrie 2022, la ora 12.00, la Conferința de presă de lansare a proiectului.

Află mai mult...

Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU martie 2023

Organizată Vineri, 3 Martie 2023, ora 16.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU dorește să reunească stakeholderii cu preocupări în domeniul patrimoniului construit și natural din mediul rural.

Află mai mult...

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația ADER vă invită să participați la consultarea online ce se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”.

Află mai mult...

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: „Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit” și „Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren”

Află mai mult...

Programe de Formare PACT pentru Patrimoniu

CURSURI: • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă; • Formare și organizare comunitară; • Managementul destinațiilor din mediul rural.
ATELIERE de instruire și aplicații în teren: • Identificarea resurselor naturale și socio-culturale și conceperea de poteci turistice tematice; • Maparea resurselor locale valoroase și conceperea de poteci tematice pentru valorificarea patrimoniului construit.

Află mai mult...

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 1

 • Formare și organizare comunitară: 28 – 29 iulie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 31 iulie – 1 august 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 2 – 3 august 2023

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 2

 • Formare și organizare comunitară: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 5-6 octombrie 2023

Află mai mult...

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Află mai mult...

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Vă invităm să consultați Ghidul și Metodologiile PACT și să ne trimiteți opiniile dvs. până la finalul lunii septembrie.

Află mai mult...

Grup de lucru consultativ PACT pentru PATRIMONIU – septembrie 2023

29 septembrie 2023, ora 12:00 – întâlnire publică și online

Află mai mult...

Conferința finală a proiectului „Bucovina: regenerare rurală prin implicarea comunității”

14 decembrie 2023, ora 14.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, Aula

Află mai mult...

Continue Reading

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația de Dezvoltare Economică și Regională (ADER) vă invită să participați la Consultarea online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural.

Această consultare se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, cod MySMIS2014+ 151477.

Vă invităm să accesați formularul online din linkul: CONSULTARE ONLINE

Așteptăm cu interes opiniile dvs.

Lansare proiect „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității” – Conferință de presă

Vă așteptăm sâmbătă, 12 noiembrie 2022, la ora 12.00, la Conferința de presă de lansare a proiectului.

Află mai mult...

Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU martie 2023

Organizată Vineri, 3 Martie 2023, ora 16.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Dezbaterea PACT pentru PATRIMONIU dorește să reunească stakeholderii cu preocupări în domeniul patrimoniului construit și natural din mediul rural.

Află mai mult...

Consultare online privind politicile publice și regulamentele existente în domeniul patrimoniului din mediul rural

Asociația ADER vă invită să participați la consultarea online ce se desfășoară în cadrul proiectului „Bucovina: Regenerare rurală prin implicarea comunității”.

Află mai mult...

Metodologii PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică cele două Metodologii PACT: „Metodologie de monitorizare, de cercetare şi inventariere a resurselor valoroase ale patrimoniului construit” și „Metodologie de valorificare și interpretare a patrimoniului natural, prin studiu în teren”

Află mai mult...

Programe de Formare PACT pentru Patrimoniu

CURSURI: • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă; • Formare și organizare comunitară; • Managementul destinațiilor din mediul rural.
ATELIERE de instruire și aplicații în teren: • Identificarea resurselor naturale și socio-culturale și conceperea de poteci turistice tematice; • Maparea resurselor locale valoroase și conceperea de poteci tematice pentru valorificarea patrimoniului construit.

Află mai mult...

Consiliul Consultativ PACT – consultare publică

Punem la dispoziție spre consultare publică Procedura de funcționare a Consiliului Consultativ PACT.

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 1

 • Formare și organizare comunitară: 28 – 29 iulie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 31 iulie – 1 august 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 2 – 3 august 2023

Află mai mult...

Cursuri de formare PACT pentru Patrimoniu – seria 2

 • Formare și organizare comunitară: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul proiectelor comunitare cu abordare participativă: 28-29 septembrie 2023
 • Managementul destinațiilor din mediul rural: 5-6 octombrie 2023

Află mai mult...

Ghidul PACT – consultare publică

Punem la dispoziție GHIDUL PACT, spre consultare publică online.

Află mai mult...

CONSULTARE PUBLICĂ – Ghid și Metodologii PACT – repostare

Vă invităm să consultați Ghidul și Metodologiile PACT și să ne trimiteți opiniile dvs. până la finalul lunii septembrie.

Află mai mult...

Grup de lucru consultativ PACT pentru PATRIMONIU – septembrie 2023

29 septembrie 2023, ora 12:00 – întâlnire publică și online

Află mai mult...

Conferința finală a proiectului „Bucovina: regenerare rurală prin implicarea comunității”

14 decembrie 2023, ora 14.00, la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Corp E, Aula

Află mai mult...

Continue Reading